Skip to main content

Individuele therapie
In de systeemtherapie gaat men ervan uit dat elk gedrag - en dus ook elk symptoom - communicatie inhoudt, een boodschap. Symptoomgedrag is dus nooit louter iets dat we moeten bestrijden. We trachten te luisteren naar wat het symptoom ons vertelt over het systeem. Het symptoom is namelijk dikwijls een ultieme poging om te spreken over iets waar moeilijk expliciet kan over gesproken worden. De persoon zit in de knoei met gevoelens bij zichzelf en met wat gaande is in zijn omgeving, beseft dit vaak zelf niet, en kan of durft er niet over spreken, zodat het zich omzet in gedrag.

Voorbeelden van symptoomgedrag zijn:
Stress, depressie, angst, agressie, problemen in de relatie of in de opvoeding, eetproblemen,verslaving, slaapproblemen, prikkelbaarheid, faalangst, ...

Maar dit syptoomgedrag kan ook onrechtstreeks leiden tot lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, slapeloosheid, verslaving,…

  • Wil je met je persoonlijke moeilijkheden of crisissen aan de slag gaan?
  • Wil je uitzoeken waar je knooppunten liggen, jezelf beter leren kennen en aan jezelf werken?
  • Stuit je op verwerkingsmoeilijkheden uit je verleden?
  • Heb je een trauma te verwerken?
  • Weet je niet hoe om te gaan met verlies en verdriet (rouwverwerking)?
  • Wil je uit zoeken waar schuldgevoelens vandaan komen?
  • Wil je je angst(en) voor bepaalde situaties aanpakken of gevoelens van minderwaardigheid en leegte om buigen tot een positief zelfbeeld?
  • Zoek je hoe je je innerlijke pijn naar buiten kan brengen om ze zo te kunnen verzachten?
  • Wil je gevoelens van angst, schuld, hulpeloosheid en hopeloosheid overwinnen?

Mensen beïnvloeden elkaar. Gedachten, gedragingen, gevoelens en verwachtingen ontstaan in wisselwerking met anderen uit onze omgeving. Dit is een gecompliceerd proces waarbij problemen kunnen optreden.

Ons gezin van herkomst is vaak een belangrijk onderdeel om rond te werken binnen de individuele therapie. De relatie met onze ouders, broers en zussen, grootouders of andere familie is of was belangrijk.

Een systeemtherapeut zal de problemen altijd bekijken tegen de achtergrond van onze wisselwerking met anderen. Dus ook door onder andere rekening te houden met ons gezin van herkomst.

Spanningen en problemen zijn tot op zekere hoogte normaal. Zij horen bij het leven, bijvoorbeeld wanneer de kinderen uit huis gaan en het gezin in een nieuwe fase komt.
Echter, als de problemen ernstig zijn of lang duren, kunnen zij de draagkracht van één of meer gezinsleden ondermijnen. Dan kunnen klachten ontstaan zoals angsten, depressie, problematisch gedrag, ...

Soms liggen de problemen vooral in de relationele sfeer, hetzij tussen partners, hetzij tussen ouders en kinderen, soms zijn de problemen meer individueel van aard.

Juist als het leed voor één van de gezinsleden te groot is geworden, en de steun van de omgeving onvoldoende blijkt, kan het aangewezen zijn om individuele therapie aan te vragen.